Pravidla

Pravidla závodu

Závodník

 • V závodě mohou startovat pouze účastníci starší 18 let.
 • Závodníkem je jedinec řádně zaregistrovaný s uhrazeným startovacím poplatkem.
 • Závodník startuje na trasu, na kterou je řádně přihlášen.
 • Každý závodník má během závodu právo na využití občerstvovacích stanic a odvozu z jakéhokoliv místa závodu v případě potřeby.
 • Závodník se závodu Říčanská výzva 2014! účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • Závodník netrpí žádnou nemocí nebo závažným onemocněním.
 • Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékolik nároky v případě zranění nebo škody, kterou utrpí v souvislosti s účastní na závodě Říčanská výzva 2014.
 • Závodník si je vědom, že pořadatel nemá uzavřeno žádné pojištění na náhradu škody.
 • Do závodu smí nastoupit pouze závodníci v dobrém fyzickém a psychickém stavu, kteří nejsou pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo dopingu.
 • Při registraci se závodním prokáže platným průkazem totožnosti.
 • Ke zdolání trasy může závodník využít pouze vlastních fyzických, nebo psychických sil. Nesmí využít žádné cizí pomoci či dopravního prostředku jako např. kola, autobusu, koloběžky apod.
 • Závodník musí proběhnout veškeré stanovené kontrolní body v předepsaném časovém limitu.
 • Závodník si je vědom, že se pohybuje v Chráněných krajinných oblastech a takto se i chová ke svému okolí.
 • Při použití veřejné komunikace si je závodník vědom, že se stává účastníkem silničního provozu a je proto povinen dodržovat jeho pravidla.
 • Povinná výbava závodníka v závodě obsahuje především funkční mobilní telefon.
 • V případě umístění na oceněných příčkách má závodník právo na cenu vyhlášenou pořadatelem.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním svého jména ve startovní a výsledkové listině.
 • Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě potřeby.

Pořadatel

 • Pořadatel závodu si vyhrazuje právo závod zrušit při ohrožení bezpečnosti jeho účastníků. Zrušení závodu z těchto důvodů nezakládá právo na vrácení startovného.
 • Pořadatel vykáže ze závodu účastníky pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek.
 • Pořadatel neodpovídá za škody vniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

Registrace

 • On line registrace probíhá na stránkách Říčanské výzvy odpovědním formulářem, zde Registrace
 • Po odeslání registrace budou do 2 dnů na uvedený email zaslány informace o platbě.
 • Platbu je nutné uhradit do 5 pracovních dnů.
 • Startovné musí být připsané na účet nejpozději do 5.9.2014 činí 100,- / bojovník
 • Při registraci v den závodu je cena registrace 150,- / bojovník